Alakoulu

Koulunkäynnin aloittaminen on iloinen ja jännittävä asia.  Ekalle luokalle siirtymisen valmistelu alkaa jo  edellisenä keväänä. Vasemmalla olevista alasivuista avautuu tiedot oppilaille järjestetyistä tukimuodoista ja terveydenhoitopalveluista.

Tampereen koulujen oppaat, ilmoittautumiskaavakkeen linkki ja tiedotteet aamu- ja iltapäivätoiminnasta löytyvät oikealla olevasta linkkiluettelosta. Samasta luettelosta löytyy myös tietoa eri valintamahdollisuuksista alakoulun aikana. Koulukohtaiset tiedot löytyvät koulujen kotisivuilta.

 Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016. Linkki Tampereen kaupungin opetussuunnitelmaan.

 

Oppiaineet

Ensimmäisellä ja toisella luokalla lukujärjestyksessä on äidinkieltä ja kirjallisuutta, matematiikkaa, ympäristöoppia, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, musiikkia, liikuntaa, kuvataidetta ja käsityötä. Kolmannella luokalla aloitetaan ensimmäinen vieras kieli (A1-kieli).

Neljänneltä luokalta alkaen opiskellaan myös yhteiskuntaoppia ja valinnaisainetta. Kuudennelta luokalta alkaa ruotsin opiskelu (B1-kieli).

Koulupäivä

Ensimmäisellä ja toisella luokalla lukujärjestyksessä on 19-21 tuntia viikossa. 3. ja 4. luokalla tuntimäärä on 22-26 tuntia ja 5. sekä 6. luokalla 25-27 tuntia.

Oppitunnit ovat yleensä 45 minuutin pituisia. Työtä kuitenkin voidaan rytmittää työskentelyn ja oppimisen kannalta mielekkäillä tavoilla. Koulutyöskentelyn lomassa on eri pituisia välitunteja. Välitunnit vietetään koulun pihalla. Välitunnit ovat aina valvottuja. Koulupäivään kuuluu myös maksuton kouluateria.

Arviointi

Koulussa arvioidaan oppilaan oppimista ja työskentelyä sekä käytöstä. Tietoa oppimisen edistymisestä voidaan antaa todistuksilla, vapaamuotoisilla arviointitiedotteilla tai keskusteluilla. Todistus annetaan vähintään kerran vuodessa lukuvuoden päätteeksi.

Arvioinnissa voidaan käyttää numeroita, sanallisia arviointeja tai niiden yhdistelmiä. Arvioinnissa oppilaan suorituksia ja edistymisiä verrataan aina asetettuihin tavoitteisiin. On tärkeää, että oppilas oppii myös itse arvioimaan omaa työskentelyään ja oppimistaan.