Koulu ja työelämä

Opettaja ja opinto-ohjaaja,

koulu kasvattaa työelämään ja opettaa siellä tarvittavia perustietoja ja taitoja. Tiedätkö ja tietävätkö oppilaasi, mitä työelämässä tänä päivänä ja tulevaisuudessa tarvitaan?

Tutustu, kuinka työelämä ja arjen pienet asiat linkittyvät eri aineiden opiskeluun. Näytä oppilaille, miten opetettavat aineet oikeasti nivoutuvat heidän omaan elämäänsä.

Työnantaja,

koulujen suorat kontaktit työelämään auttavat opettajia näkemään millaista osaamista eri töissä vaaditaan ja miten työelämä kehittyy. Kontaktit auttavat samalla opettajia myös kehittämään opetussisältöjä ja -tapoja.

Opettajien työelämäyhteydet lisäävät myös kontakteja paikallisiin yrityksiin ja antavat tietoa oman maakunnan yritysten koulutustarpeista. Kontaktien avulla voidaan myös lisätä nuorten mahdollisuuksia päästä TET-jaksoille ja kesätöihin alueen yrityksiin.

(http://www.tat.fi/)