TET-alat

 

Humanistinen ja kasvatusala

 • Eri-ikäisten ihmisten opettaminen ja ohjaaminen heidän vapaa-ajallaan sekä erilaisten tilaisuuksien järjestäminen kuuluvat tämän alan ammattilaisten ihmisläheiseen työhön.
 • Lastenohjaaja suunnittelee ja ohjaa lapsiryhmien leikkejä, pelejä, askartelua ja liikuntaa. Lastenohjaaja työskentelee seurakunnan päiväkerhossa, varhaisnuorten kerhoissa ja leireillä, päiväkodissa, leikkipuistossa, koululaisten iltapäiväkerhossa tai perhepäivähoitajana.
 • Nuoriso-ohjaaja toimii esim. kunnan nuorisotiloissa, ohjaa erilaisia harrastusryhmiä, liikuntaa sekä kulttuuri-, luonto- ja elämystoimintaa.
 • Viittomakielen ohjaaja avustaa ja ohjaa viittomakielisiä lapsiryhmiä esimerkiksi koulunkäynnissä tai vapaa-ajan toiminnassa, kuten kursseilla, leireillä ja kerhoissa. Työpaikkoja on myös hoitolaitoksissa ja päiväkodeissa. Lisäksi ohjaaja tukee ja opastaa kuulovammaisten lasten perheitä.

Kulttuuriala

 • Haluatko opiskella kädentaitoja, musiikkia, kuvataidetta, tanssia, teatteria, kulttuurien tutkimusta tai taiteiden tutkimusta?
 • Kulttuurialaa voi opiskella ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa ja korkeakoulussa.
 • Valmistuttuasi voisit olla esim. näyttelijä, muusikko, taidegraafikko, valokuvaaja, kuvataiteilija, äänittäjä, muotoilija, seppä, ompelija tai vaatesuunnittelija.

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

 • Tällä alalla työskentelisit rahalaitoksissa, toimistoissa, kaupoissa, kirjanpitotoimistoissa, yrittäjänä.
 • Työhösi kuuluisi laskemista, tietojenkäsittelyä, tietojen keräämistä, tilien hoitoa, maksamista ja laskutusta, tilaamista, myymistä, markkinointia, budjetointia, kirjoittamista, kaavakkeiden täyttöä, tilastointia jne.
 • Koulutusammattisi olisi merkonomi.
 • Ammattisi voisi olla esim. toimistotyöntekijä, myymäläpäällikkö, laskuttaja, pankkitoimihenkilö, sihteeri, kirjanpitäjä, vakuutusmyyjä, palkanlaskija tai yhteyspäällikkö.

Luonnontieteiden ala

 • Haluatko työskennellä tietokoneiden ja tietotekniikan parissa?
 • Tällä alalla voit kouluttautua datanomiksi ja työkohteinasi ovat tietojärjestelmät sekä tietoverkkojen ylläpito ja rakentaminen, voit toimia tietotekniikan kouluttajana, myyjänä markkinoijana. Tutkinto antaa valmiudet myös ohjelmoinnin perustaitoihin.
 • Datanomin työnimikkeitä ovat esimerkiksi mikrotukihenkilö, verkkosivujen suunnittelija, ohjelmistovastaava, kouluttaja tai tietohallintoassistentti.

Tekniikan ja liikenteen ala

 • Tällä alalla tehdään tuotteita erilaisista materiaaleista, kuljetetaan tavaroita paikasta toiseen ja korjataan vanhaa sekä asennetaan ja rakennetaan uutta. Paljon alan töistä tehdään koneitten avulla, mutta tarkalle ja huolelliselle käsityöllekin on omat työnsä.
 • Alaan kuuluu niin mikromekaniikka, kuin leipomotuotteiden valmistus, niin laivanrakennus kuin lehtien painaminen, kaikenlaisten kulkuneuvojen kuljettaminen ja korjaaminen sekä monenlaista mittaamista, suunnittelua, testaamista….
 • Ammatteina ovat esim. painaja, asentaja, suutari, leipuri, suunnitteluassistentti, laborantti, maalari, muurari, rakentaja, tietoliikenneasentaja, sähköasentaja, autonkuljettaja.

Luonnonvara- ja ympäristöala

 • Oletko kiinnostunut maataloudesta, metsäalasta, puutarhataloudesta, kalataloudesta tai luonto- ja ympäristöalasta?
 • Ammatillisessa oppilaitoksessa voit suorittaa esim. maatalousalan, puutarha-alan tai metsäalan perustutkinnon.
 • Yliopistossa voit suorittaa esim. maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon. Yliopistoissa voit opiskella myös matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. Ammattikorkeakoulussa voit suorittaa luonnonvara-alan amk-tutkinnon.
 • Valmistuttuasi voisit olla esim. puutarhuri, viherrakentaja, kalastaja, kalastusbiologi, metsuri, metsäkoneenkuljettaja, puutavara-autonkuljettaja, eläintenhoitaja, maanviljelijä tai ratsastuksenopettaja.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

 • Haluaisitko hoitaa, parantaa, auttaa, hoivata, pelastaa? Lapsia, vanhuksia, koululaisia, aikuisia? Sairaalassa, päiväkodissa, palvelukeskuksissa, liikuntapaikoilla ihmisten kotona, vastaanotolla, ambulanssissa?
 • Sosiaali- ja terveysalaa voit opiskella sosiaali- ja terveydenhuolto-oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.
 • Ammattinasi voi olla esim. terveydenhoitaja, lastenhoitaja, sairaanhoitaja, vastaanottoapulainen, lääkäri, kätilö, röntgenhoitaja, lääketyöntekijä tai liikuntaneuvoja.
 • Esimerkkejä TET-työpaikoista:
  • Päiväkodit
  • Vanhainkodit
  • Sairaalat

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

 • Kiinnostaako työpaikkana keittiö, hotelli, matkailuyritys, risteilyalus, konferenssikeskus, kuluttajaneuvonta, kiinteistönhoitoyhtiö?
 • Sinusta voisi tulla vaikkapa tarjoilija, toimitilahuoltaja, risteilyemäntä, matkatoimistovirkailija, kokki, pitopalveluyrittäjä tai siistijä.
 • Koulutusta näihin saat ammatillisissa oppilaitoksissa. Jatko-opintoja voit suorittaa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.
 • Esimerkkejä TET-työpaikoista:
  • Ravintolat
  • Leipomot