Yläkoulu

Mikä muuttuu, mitä uutta?

Seitsemännelle luokalle siirtyminen on yksi askel opinpolullasi. Yläkoulu tuo mukanaan uusia oppiaineita, opettajia ja kavereita. Viikoittainen työaikasi koulussa pitenee ja lukujärjestykseesi tulee myös valinnaisaineita. Luokanopettajan sijaan sinulla on useita aineenopettajia ja luokkatilaa vaihdat yleensä opetettavan aineen mukaan.

Yläkoulussa jokaisella luokalla on oma luokanvalvoja, joka neuvoo ja opastaa sinua.

Olemme koonneet näille sivuille tietoa opiskelusta yläkoulussa.

Oppilaanohjaus

On uusi oppiaine, jonka sisältöjä käydään läpi opinto-ohjaajan johdolla. Opinto-ohjaukseen kuuluu luokkatunteja, pienryhmäohjausta ja henkilökohtaista ohjausta sekä työelämään tutustumista.

Sisältöalueina ovat oppilaan kasvuun ja kehitykseen liittyvät asiat, työelämätuntemuksen lisääminen, oppimaan oppiminen ja jatko-opintoihin ja elämän uralle ohjaaminen.

Seitsemännellä luokalla keskityt yläkoulun opiskeluun liittyviin asioihin, kuten opiskelutapoihin ja valinnaisaineiden valintaan. Kahdeksannella luokalla tutustut ammatteihin ja työelämään ja yhdeksännellä jatko-opintomahdollisuuksiin ja niiden valintaan.

Itsetuntemuksesi lisääntyy kun kartoitat kykyjäsi, kiinnostuksen kohteitasi, vahvuuksiasi ja kehittymismahdollisuuksiasi kunkin luokkatason sisältöalueisiin liittyen.