Pääsykokeet

Ammatillisten oppilaitosten pääsykokeet

Pääsykokeita toisen asteen ammatillisiin opintoihin keväällä 2018 järjestetään seuraavasti:

 • Tredu: lentokoneasennuksen perustutkinto, englanninkielisen liiketalouden perustutkinto (erillishaku), 
 • Tampereen konservatorio: musiikkialan perustutkinto ja tanssialan perustutkinto
 • Varalan urheiluopisto: liikunnanohjauksen perustutkinto

Kaikki hakijat saavat kutsun kokeisiin. Koe voi muodostua eri osista. Oppilaitokset tiedottavat kokeen eri vaiheista.

Jos olet hakenut useaan koulutukseen, sinut kutsutaan kokeeseen ylimpään hakutoiveeseen, jossa on koe. Koetuloksesi huomioidaan kuitenkin kaikissa samaan valintakoeryhmään kuuluvissa koulutuksissa.

Valintakoeryhmä tarkoittaa sitä, että monella oppilaitoksella on yksi valintakoe. Silloin yksi koe riittää kaikkiin saman ryhmän koulutuksiin.

 • Voit saada 0–10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta.
 • Huomaathan, että kaikissa koulutuksissa ei ole pääsy- ja soveltuvuuskokeita
 • Pääsykoetulosta käytetään kaikissa vastaavissa koulutuksissa, joihin olet hakenut. Jos olet hakenut useille eri aloille, on mahdollista, että saat kutsun useisiin kokeisiin.

Jos oppilaitos järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeen alla mainittuihin koulutuksiin, hakijat valitaan koulutukseen pelkän koetuloksen perusteella. Näissä koulutuksissa oppilaitoksella on oma pääsy- ja soveltuvuuskoe:

 • käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
 • audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto
 • kuvallisen ilmaisun perustutkinto
 • tanssialan perustutkinto
 • musiikkialan perustutkinto
 • sirkusalan perustutkinto
 • lennonjohdon perustutkinto
 • liikunnanohjauksen perustutkinto.

Lukioiden linjojen pääsykokeet

Hatanpään lukio:

Musiikkilinja

Musiikkiteatterilinja

Tammerkosken lukio:

Kuvataidelinja

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio:

Sirkuslinja

Tampereen lyseon lukio:

IB-linja